Outplacement & Coaching

Vi erbjuder skräddarsydd karriärhjälp i Västerås och Mälardalen med analys, träning och vägledning. Vår expertis anpassas efter individuella behov för att säkerställa framgångsrika karriärövergångar.

Outplacement & Karriärcoaching

SKILLS HJÄLPER DIG TILL ETT JOBB ATT TRIVAS PÅ

I en ständigt föränderlig värld kan medarbetare ibland behöva hjälp från en oberoende part för att navigera framåt i sina yrkeskarriärer. För arbetsgivare som verkar i Västerås och Mälardalen och vill stötta sina medarbetare genom denna process erbjuder vårt skräddarsydda outplacementprogram en positiv väg framåt. 

Vi anpassar vårt program efter individuella behov

På Skills förstår vi den specifika arbetsmarknaden i Västerås och Västmanland och anpassar vårt program efter individuella behov. Vi börjar med en noggrann nulägesanalys för att identifiera styrkor och områden för utveckling. Vår djupgående kartläggning av kandidatens kunskaper och förmågor hjälper oss att skräddarsy en framåtriktad plan. Genom att utforska deras personliga egenskaper och drivkrafter med hjälp av Talent Q-personlighetsformulär kan vi guida dem mot lämpliga karriärvägar på den lokala arbetsmarknaden.

Professionell Intervjuträning och arbetsmarknadskartläggning

Vi erbjuder också praktisk intervjuträning med konstruktiv feedback och hjälp med att utforma professionella ansökningshandlingar. Genom att kartlägga arbetsmarknaden i Västerås och Västmanland hittar vi potentiella arbetsgivare och karriärmöjligheter som passar kandidatens profil. Vi skapar också en dokumenterad framtidsplan för att säkerställa en tydlig väg framåt.

Skräddarsydd karriärvägledning i Västerås och Mälardalen

Vår outplacement- och karriärcoachingtjänst är utformad för att stödja både arbetstagare och arbetsgivare genom övergångar i karriären på ett professionellt och empatiskt sätt. Vi erbjuder skräddarsydd coaching, karriärrådgivning och resurser för att navigera genom jobbsökningsprocessen och hitta nya möjligheter. Hos Skills är vi dedikerade till att hjälpa individer att ta nästa steg i sina karriärer och hitta meningsfulla möjligheter på arbetsmarknaden i Västerås och Mälardalen.

Skäddarsydd process för karriärvägledning

Skräddarsydd process för karriärvägledning

Nulägesanalys

Vi genomför en noggrann analys för att identifiera medarbetares styrkor och områden för utveckling.

Kartläggning av kunskaper & förmågor

Vi utför en djupgående bedömning av kandidatens kompetenser och färdigheter.

Personlighetsformulär TQ

Fokus på att utforska och förstå personliga egenskaper och drivkrafter för att vägleda i karriärutvecklingen.

Intervjuträning med feedback

Vi förbereder kandidater för framgångsrika intervjuer genom praktisk träning och konstruktiv feedback.

Utformning av ansökningshandlingar

Vi hjälper till med att skapa professionella CV:n, personliga brev och andra ansökningsdokument.

Kartläggning av arbetsmarknad

Vi utforskar potentiella arbetsgivare och karriärmöjligheter i en föränderlig arbetsmarknad.

Dokumenterad framtidsplanering

Vi skapar en tydlig plan för framtiden med målsättningar och strategier för att nå dem.

Uppföljning

Kontinuerligt stöd och uppföljning för att säkerställa framsteg och anpassning av planen vid behov.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Behöver du hjälp med rekrytering? Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att hitta rätt talanger till din organisation. Kontakta oss för mer information och samarbete!

*” anger obligatoriska fält